Periodo

Godziny

11.00 - 13.00

Godziny

13.30 - 15.30

ŚWIĄTECZNY

1° okres

od 23 do 25 grudnia (6-sto godzinny 3 dni)

€ 140,00

-

ŚWIĄTECZNY

2° okres

od 27 do 29 grudnia (6-sto godzinny 3 dni)

€ 140,00

-

ŚWIĄTECZNY

3° okres

od 1 do 3 stycznia (6-sto godzinny 3 dni)

€ 140,00

-

KURSY GRUPOWE

poniedziałek - środy (6-sto godzinny 3 dni)

€ 120,00

-

  • Bardzo ważne: minimalna liczba uczestników – 10 osób. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin lub zamiany ich na lekcje prywatne w przypadku niewystarczającej ilości zainteresowanych.
  • Zapisy będą odbywały się w każdy poniedziałek na terenia szkółki narciarskiej.
  • Zwrot za wcześniej zapłacone lekcje jest możliwy tylko w przypadku kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku zamknięcia wyciągów.
  • Szkoła nie odpowiada za wypadki podczas lekcji. Koszt ewentualnego ubezpieczenia od wypadków  i odpowiedzialności cywilnej pokrywa w całości uczestnik kursu.