Periodo

Godziny

10.00 - 13.00

Godziny

11.00 - 13.00

WEEKEND

sobota - niedziela

(6-sto godzinny 2 dni)

€ 120,00

-

ŚWIĄTECZNY

poniedziałek - środy 

(10-sto godzinny 5 dni)

-

€ 220,00

KURSY GRUPOWE

poniedziałek - środy 

(10-sto godzinny 5 dni)

-

€ 200,00

  • Bardzo ważne: minimalna liczba uczestników – 10 osób. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin lub zamiany ich na lekcje prywatne w przypadku niewystarczającej ilości zainteresowanych.
  • Zapisy będą odbywały się w każdy poniedziałek na terenia szkółki narciarskiej.
  • Zwrot za wcześniej zapłacone lekcje jest możliwy tylko w przypadku kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku zamknięcia wyciągów.
  • Szkoła nie odpowiada za wypadki podczas lekcji. Koszt ewentualnego ubezpieczenia od wypadków  i odpowiedzialności cywilnej pokrywa w całości uczestnik kursu.