Periodo

Godziny

11.00 - 13.00

Godziny

13.30 - 15.30

Godziny

10.00 - 15.00

ŚWIĄTECZNY

1° okres

od 23 do 26 grudnia (8-sto godzinny 4 dni)

€ 160,00

-

-

ŚWIĄTECZNY

2° okres

od 27 do 31 grudnia (16-sto godzinny 5 dni)

€ 300,00

-

-

ŚWIĄTECZNY

3° okres

od 1 do 5 stycznia

(16-sto godzinny 5 dni)

€ 300,00

-

-


PRIMA NEVE*

poniedziałek - środy

(16-sto godzinny 5 dni)

€ 250,00

-

-

 

16 GODZIN*

poniedziałek - środy

(16-sto godzinny 5 dni)

€ 250,00

-

-


 FULL TIME*

poniedziałek - środy

(25-sto godzinny 5 dni)

-

-

€ 340,00

* Przycisk Info dla Cennik i więcej informacji.

 
  • Bardzo ważne: minimalna liczba uczestników – 10 osób. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin lub zamiany ich na lekcje prywatne w przypadku niewystarczającej ilości zainteresowanych.
  • Zapisy będą odbywały się w każdy poniedziałek na terenia szkółki narciarskiej.
  • Zwrot za wcześniej zapłacone lekcje jest możliwy tylko w przypadku kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku zamknięcia wyciągów.
  • Szkoła nie odpowiada za wypadki podczas lekcji. Koszt ewentualnego ubezpieczenia od wypadków  i odpowiedzialności cywilnej pokrywa w całości uczestnik kursu.