Periodo

Godziny

8.00 - 10.00

Godziny

10.00 - 14.30

Godziny

14.30 - 16.30

dodatkową osobę

OKRES

1/12/2019 - 

22/12/2019

€ 38,00

€ 45,00

€ 38,00

€ 15,00

OKRES

23/12/2019 - 

5/01/2020

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 15,00

OKRES

6/01/2020 - 16/02/2020

€ 38,00

€ 45,00

€ 38,00

€ 15,00

OKRES

17/02/2020 - 

1/03/2020

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 15,00

OKRES

2/03/2020 - 

19/04/2020

€ 38,00

€ 45,00

€ 38,00

€ 15,00

  • Istneje możliwość wykupenia zajęć 1,5 godzinnych.
  • Cas trwania 1 lekcji to 55 minut.
  • Zwrot za wcześniej zapłacone lekcje jest możliwy tylko w przypadku kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku zamknięcia wyciągów.
  • Szkoła nie odpowiada za wypadki podczas lekcji. Koszt ewentualnego ubezpieczenia od wypadków  i odpowiedzialności cywilnej pokrywa w całości uczestnik kursu.