Periodo

Godziny 

11.00 - 13.00

ŚWIĄTECZNY

tylko początkujący

od 23 do 25 grudnia (6-sto godzinny 3 dni)

€ 140,00

ŚWIĄTECZNY

tylko początkujący

od 27 do 29 grudnia (6-sto godzinny 3 dni)

€ 140,00

SWIĄTECZNY

tylko początkujący


od 1 do 3 stycznia (6-sto godzinny 3 dni) 

€ 140,00

KURSY GRUPOWE

poniedziałek - środy

(6-sto godzinny 3 dni) 

€ 120,00

  • Bardzo ważne: minimalna liczba uczestników – 4 osób. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin lub zamiany ich na lekcje prywatne w przypadku niewystarczającej ilości zainteresowanych.
  • Zapisy będą odbywały się w każdy poniedziałek na terenia szkółki narciarskiej.
  • Zwrot za wcześniej zapłacone lekcje jest możliwy tylko w przypadku kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku zamknięcia wyciągów.
  • Szkoła nie odpowiada za wypadki podczas lekcji. Koszt ewentualnego ubezpieczenia od wypadków  i odpowiedzialności cywilnej pokrywa w całości uczestnik kursu.