Periodo

Godziny

8.00 - 10.00

Godziny

10.00 - 14.30

Godziny

14.30 - 16.30

dodatkową osobę

OKRES

1/12/2018 - 

24/12/2018

€ 35,00

€ 42,00

€ 35,00

€ 15,00

OKRES

25/12/2018 - 

6/01/2019

€ 48,00

€ 48,00

€ 48,00

€ 15,00

OKRES

7/01/2019 - 27/02/2019

€ 35,00

€ 42,00

€ 35,00

€ 15,00

OKRES

28/02/2019 - 

10/03/2019

€ 48,00

€ 48,00

€ 48,00

€ 15,00

OKRES

11/03/2019 - 

28/04/2019

€ 35,00

€ 42,00

€ 35,00

€ 15,00

  • Bardzo ważne: minimalna liczba uczestników – 5 osób. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin lub zamiany ich na lekcje prywatne w przypadku niewystarczającej ilości zainteresowanych.
  • Zapisy będą odbywały się w każdy poniedziałek na terenia szkółki narciarskiej.
  • Zwrot za wcześniej zapłacone lekcje jest możliwy tylko w przypadku kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku zamknięcia wyciągów.
  • Szkoła nie odpowiada za wypadki podczas lekcji. Koszt ewentualnego ubezpieczenia od wypadków  i odpowiedzialności cywilnej pokrywa w całości uczestnik kursu.