Periodo

Godziny

8.00 - 10.00

Godziny

10.00 - 14.30

Godziny

14.30 - 16.30

dodatkową osobę

OKRES

01/12/2020 - 

20/12/2020

€ 38,00

€ 45,00

€ 38,00

€ 15,00

OKRES

21/12/2020 - 

10/01/2021

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 15,00

OKRES

11/01/2021 - 07/02/2021

€ 38,00

€ 45,00

€ 38,00

€ 15,00

OKRES

08/02/2021 - 

21/02/2021

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 15,00

OKRES

22/02/2021 do końca sezonu

€ 38,00

€ 45,00

€ 38,00

€ 15,00

  • Bardzo ważne: minimalna liczba uczestników – 5 osób. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin lub zamiany ich na lekcje prywatne w przypadku niewystarczającej ilości zainteresowanych.
  • Zapisy będą odbywały się w każdy poniedziałek na terenia szkółki narciarskiej.
  • Zwrot za wcześniej zapłacone lekcje jest możliwy tylko w przypadku kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku zamknięcia wyciągów.
  • Szkoła nie odpowiada za wypadki podczas lekcji. Koszt ewentualnego ubezpieczenia od wypadków  i odpowiedzialności cywilnej pokrywa w całości uczestnik kursu.