Periodo

*

Godziny

10.00 - 13.00

Godziny

10.00 - 15.00

WEEKEND

sobota - niedziela  (6-sto godzinny 2 dni)

-

€ 120,00

-

ŚWIĄTECZNY

(10-sto godzinny 5 dni)

-

€ 260,00

-

PRIMA NEVE*

poniedziałek – środy (16-sto godzinny 5 dni)


€ 260,00

-

-

16 GODZIN*

poniedziałek – środy (16-sto godzinny 5 dni)

€ 260,00

-

-

 FULL TIME*

poniedziałek – środy (25-sto godzinny 5 dni)

-

-

€ 390,00

* Przycisk Info dla Cennik i więcej informacji.

 
  • Bardzo ważne: minimalna liczba uczestników – 10 osób. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin lub zamiany ich na lekcje prywatne w przypadku niewystarczającej ilości zainteresowanych.
  • Zapisy będą odbywały się w każdy poniedziałek na terenia szkółki narciarskiej.
  • Zwrot za wcześniej zapłacone lekcje jest możliwy tylko w przypadku kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku zamknięcia wyciągów.
  • Szkoła nie odpowiada za wypadki podczas lekcji. Koszt ewentualnego ubezpieczenia od wypadków  i odpowiedzialności cywilnej pokrywa w całości uczestnik kursu.